Mr. W.J. Engels van Beverfordefonds

Welkom bij het Mr.W.J. Engels van Beverfordefonds, een stichting met een rijke historie in en rond Ootmarsum.

Wie was Wennemar Jan Engels van Beverforde?

wennemar-janWie was Mr. W.J. Engels van Beverforde?

Wennemar Jan Engels van Beverforde was een telg uit het geslacht Van Beverforde, hofmeiers te Ootmarsum. Hij werd geboren op 12 april 1839 en woonde in Ootmarsum, waar hij advocaat en procureur was. Later vertrok hij naar Zutphen, waar hij op 17 juli 1914 overleed. Hij was ongehuwd en bepaalde dat na de dood van zijn zuster Hendrika Antonia Engels het familievermogen in zijn geheel zou worden vermaakt aan de Overijsselsche Landbouw Maatschappij (O.L.M.) ter vorming van het Mr. W.J. Engels van Beverfordefonds, nu een stichting. Dit onder voorwaarde dat het bezit in stand gehouden moest worden en dat de revenuen ten goede zouden komen aan de landbouw in Twente.