De stichting

De Stichting Mr. W.J. Engels van Beverfordefonds heeft als doel:  “het beheren van het vermogen afkomstig uit de nalatenschap van mevrouw Hendrika Antonia Engels, overleden te Zutphen op tweeëntwintig november negentienhonderd zeventien, om daarmee zoveel mogelijk de belangen van de landbouw in Twente te bevorderen. Op grond van het testament van erflaatster mogen de aan de stichting behorende onroerende zaken niet met hypotheek worden bezwaard en slechts worden verkocht indien daarvoor bijzondere redenen zijn”.

Beleidsdoelstellingen

Het bestuur van het Beverfordefonds heeft dit vertaald in een aantal beleidsdoelstellingen die in het beleidsplan verder zijn uitgewerkt:

  • in stand houden en zo mogelijk versterken van het bezit
  • voeren van een loyaal pachtbeleid
  • behalen van een redelijk rendement
  • zorg voor cultuur en landschap

Lees hier ons beleidsplan.

Samenstelling bestuur

Per 1 januari 2024 is het bestuur van de stichting als volgt samengesteld:

L.J. Schuldink voorzitter
H.A. Scharpert secretaris
J. Lammertink penningmeester
R.J. Pol rentmeester
W.J. Truitman vicevoorzitter
J.B. Stokkers lid
J.H.B. Averdijk lid
E. Hassink lid

Donateurs

De stichting kent een kring van donateurs die het gedachtengoed van het Mr. W.J. Engels van Beverfordefonds levend houden. Volgens de statuten kunnen donateur worden natuurlijke personen die werkzaam zijn in de land- en tuinbouw of dat zijn geweest, dan wel op andere wijze nauw verbonden zijn met deze sector of dat zijn geweest. Eens per jaar houdt de stichting een donateursdag.