ANBI

Stichting Mr. W.J. Engels van Beverfordefonds staat bij de belastingdienst onder RSIN: 8065 54 976 geregistreerd als algemeen nut beogende instelling.

Contactgegevens:

Stichting Mr. W.J. Engels van Beverfordefonds

Hendrick Goltziusstraat 8

7425 PK Deventer

06-40 16 19 40

secretaris@beverfordefonds.nl

KVK-nummer: 41032289

RSIN: 8065 54 976

Bestuurssamenstelling (functies, namen): zie bestuur

Beleidsplan: zie beleidsplan

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Jaaroverzicht: zie jaaroverzicht 2021

De Stichting Mr. W.J. Engels van Beverfordefonds heeft als doel:  “het beheren van het vermogen afkomstig uit de nalatenschap van mevrouw Hendrika Antonia Engels, om daarmee zoveel mogelijk de belangen van de landbouw in Twente te bevorderen.”

Het bestuur van het Beverfordefonds heeft dit doel vertaald in een aantal beleidsdoelstellingen die in het beleidsplan verder zijn uitgewerkt:

  • in stand houden en zo mogelijk versterken van het bezit
  • voeren van een loyaal pachtbeleid
  • behalen van een redelijk rendement
  • zorg voor cultuur en landschap