Het archief van het Mr. W.J. Engels van Beverfordefonds bevat vele boeken en documenten uit de 18e, 19e en 20e eeuw. Onderstaand zijn ter illustratie enige documenten weergegeven. Nadere informatie over het archief is verkrijgbaar bij de secretaris van de stichting.

checkin

Afschrift der acte houdende inventarisatie van de nalatenschap van wijlen mejuffrouw H.A. Engels. Bekijk archiefstuk